OM OSS

OM OSS

Arbetsfabriken grundades våren 2011 med syfte att assistera nyanlända svenskar med att snabbare komma in i det svenska samhället och arbetslivet. Företagets personal har mångårig erfarenhet av såväl personlig coachning, utbildning, rekrytering och integration. Verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsmässiga lokaler med utrymmen för utbildningar och coaching samt naturligtvis möjligheter för deltagarna själva att använda exempelvis datorer för informations- och/eller jobbsökning. 
 
På Arbetsfabriken arbetar vi ständigt med frågor som rör bransch- och omvärldskunskap. Vi håller ett öga på branschtrender, kompetensbehov, framtidsanalyser och konjukturer. 

Dessutom är vi alltid väl uppdaterade avseende de lokala marknaderna. Tack vare företagets stora kontaktnät på de olika lokala marknaderna får vi löpande indikationer på i vilken riktning arbetsmarknaden är på väg. Våra särskilda samordnare har ett speciellt ansvar för arbetet med dessa frågor och håller löpande vår övriga personal informerad.

Arbetsfabrikens personal har bred kompetens och mycket god inblick i svenskt näringsliv och integrationsfrågorna i samhället. Hos oss arbetar dessutom personal som behärskar ditt språk. Våra jobbcoacher är diplomerade och vidareutbildning är en del av företagets filosofi.

 
Arbetsfabriken grundades våren 2011 med syfte att assistera nyanlända svenskar med att snabbare komma in i det svenska samhället och arbetslivet. Företagets personal har mångårig erfarenhet av såväl personlig coachning, utbildning, rekrytering och integration. Verksamheten bedrivs i moderna och ändamålsmässiga lokaler med utrymmen för utbildningar och coaching samt naturligtvis möjligheter för deltagarna själva att använda exempelvis datorer för informations- och/eller jobbsökning. 
 
På Arbetsfabriken arbetar vi ständigt med frågor som rör bransch- och omvärldskunskap. Vi håller ett öga på branschtrender, kompetensbehov, framtidsanalyser och konjukturer. 

Dessutom är vi alltid väl uppdaterade avseende de lokala marknaderna. Tack vare företagets stora kontaktnät på de olika lokala marknaderna får vi löpande indikationer på i vilken riktning arbetsmarknaden är på väg. Våra särskilda samordnare har ett speciellt ansvar för arbetet med dessa frågor och håller löpande vår övriga personal informerad.

Arbetsfabrikens personal har bred kompetens och mycket god inblick i svenskt näringsliv och integrationsfrågorna i samhället. Hos oss arbetar dessutom personal som behärskar ditt språk. Våra jobbcoacher är diplomerade och vidareutbildning är en del av företagets filosofi.