ARBETSTRÄNING

För dig som varit sjukskriven en längre tid

För att arbetsträningen ska vara framgångsrik behöver den många gånger kombineras med andra åtgärder. Det kan till exempel vara anpassning av arbetsplatsen och arbetstiderna eller anskaffning av arbetshjälpmedel.

Arbetsträningen kan ingå som en av flera rehabiliteringsåtgärder i Försäkringskassans plan för återgång i arbete, så kallad rehabiliteringsplan. 

 
 

Planen ska vara anpassad till den anställdas förmåga, och successivt ställa ökade krav för att ge en smidig återgång till arbetet. Under arbetsträningen betalas ingen sjukpenning ut.

Den anställda kan i stället ansöka om att få rehabiliteringsersättning från Försäkringskassan.Vi på Arbetsfabriken kan hjälpa dig att hitta tillbaka till yrkeslivet genom att föra din talan vid samtal och kontakter med din arbetsgivare. Kontakta oss via din Arbetsförmedling.

 
 

OMSTÄLLNING

Tjänsten ”omställning” innebär att du som arbetsgivare får hjälp av oss från Arbetsfabriken med hela omställningsarbetet och att dina medarbetare får ta del av vårt individuellt utformade program för en fungerande jobbomställning. Med Arbetsfabrikens erfarenhet och breda nätverk underlättar vi för medarbetarens möjligheter till nytt arbete.

Genom att välja Arbetsfabriken som omställningsleverantör ger du dig själv och dina medarbetare en klar fördel på den lokala arbetsmarknaden samt ett individuellt anpassat omställningsprogram. Våra kompetenta handläggare kommer se till att ni får ökade möjligheter till att ta nästa steg i arbetslivet och komma ut i arbete, till studier eller annan sysselsättning betydligt snabbare.

Vi hjälper er gärna med all administration vid ansökan om omställningsstöd genom TRR/TSL.

OMSTÄLLNING TJÄNSTEMAN

Om du som tjänsteman blir uppsagd har du nu möjlighet att välja leverantör för ditt omställningsstöd. Omställningsstödet är en hjälp för uppsagda tjänstemän, via ditt fackförbund(?) att finna nytt arbete. Arbetsfabriken erbjuder en unik och väl inarbetad omställningstjänst vid uppsägningar.

Tjänsten ”omställning” innebär att du som arbetsgivare får hjälp av oss på Arbetsfabriken med hela omställningsarbetet och att medarbetaren får ta del av vårt individuellt utformade program för jobbomställningar. Med Arbetsfabrikens erfarenhet och breda nätverk underlättar vi för medarbetarens möjligheter till nytt arbete.

Genom att välja Arbetsfabriken som omställningsleverantör ger du dig själv och dina medarbetare en klar fördel på den lokala arbetsmarknaden samt ett individuellt anpassat omställningsprogram. Våra kompetenta handledare kommer se till att ni får ökade möjligheter till att ta nästa steg i arbetslivet och komma ut i arbete, till studier eller annan sysselsättning betydligt snabbare.

Vi hjälper er gärna med all administration vid ansökan om omställningsstöd genom TRR/TSL.

STÖD OCH MATCHNING

Är du arbetslös och inskriven hos arbetsförmedlingen?
Vill du ha ett nytt jobb?
Är svaret JA på dessa frågor så kan vi berätta för dig att vi på Arbetsfabriken erbjuder tjänsten Stöd och Matchning. I Stöd och Matchning fokuserar vi på jobb eller studier. Hos Arbetsfabriken får du utifrån dina individuella behov och förmågor möjligheten att steg för steg utvecklas. Våra coacher stödjer dig hela vägen och du är själv med och utformar ditt individuella program. Vi hjälper dig med CV, personligt brev och ger dig även tips till dina kommande arbetsintervjuer. Tillsammans kartlägger vi arbetsmarknaden i just de branscher som du är intresserad av. Via oss på Arbetsfabriken får du tillgång till vårt breda kontaktnät och vi matchar dig mot lediga tjänster. Vi letar dessutom ständigt aktivt efter lediga tjänster som vi matchar mot din profil.

I tjänsten Stöd och matchning ingår studie- och yrkesvägledning, vilket innebär att få hjälp och fokus på dina framtidsplaner oavsett om de är stora eller små. Ett vägledningssamtal strukturerar upp och hjälper dig få överblick över din situation. Samtalet handlar om dig– oavsett om du enbart behöver information om yrken och/eller studier, eller vill fördjupa dig mer. 

 

Även om du vill föra flera vägledningssamtal om dina alternativ och intressen, börjar vägledningen alltid med ett kartläggningssamtal. 

Det kan med andra ord vara hur du söker dig vidare till studier, vad du behöver veta om antagning och behörigheter. Det kan också vara frågor om olika yrken och/eller om arbetsmarknaden och framtidsutsikterna.

Inför vägledningssamtalet bör du förbereda dig. Tänk igenom din nuvarande situation och förbered frågor. Beroende på vad som framkommer i samtalet görs en avstämning och plan för uppföljning. Vägledningen utgår från dig och dina funderingar och tillsammans undersöks vilka alternativ du har. Vägledaren hjälper dig att planera din framtid, men fattar aldrig besluten åt dig.